ESTL

Hoe sterk is uw pallet belading daadwerkelijk? Test uw ladingzekerheid bij ESTL.

Als producent/verpakker bent u samen met uw logistieke partijen verantwoordelijk voor een veilig en deugdelijk transport van uw goederen. Bovendien voorkomt een stabiele ladingseenheid productschade, productverlies (voedselverspilling), milieuschade en imagoschade. Wist u dat de administratieve afhandeling van een beschadigde pallet al snel oploopt tot €250? Daarbovenop komen nog de kosten voor afvalverwerking, extra logistieke bewegingen en het productverlies.  

En dan hebben we het alleen nog maar over uw eigen schade en niet over de schade die u – met een onstabiele lading/pallet –  derden kan toebrengen. Dit is ook de wetgevers niet ontgaan. Wist u dat er in het merendeel van de Europese landen een wetgeving “ladingzekering” is? Dit is het gevolg van de Europese richtlijn 2014/47/EU, die als doel heeft de Europese wegen veiliger te maken. Een gedegen verpakking is de hoeksteen van een goede ladingzekering. Getuige daarvan is de vermelding van de EUMOS40509 in de Europese richtlijn. 

Het zekeren van een lading is het vastmaken van een lading op een ondergrond zodat de lading niet kantelt of schuift als gevolg van normale invloeden tijdens het vervoeren, zoals bijvoorbeeld remmen of uitwijken. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om?

ESTL voert verpakkingstesten uit op een wetenschappelijke en pragmatische manier om tot een goede balans te komen. Bezoekt u onze website voor meer informatie.

Het zekeren van de lading is in bijna alle Europese landen een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de exacte verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen in de meeste landen niet zijn afgebakend. Maar wat is dan een voldoende stevige transportverpakking* (secundair en tertiair) om een goede ladingzekering mogelijk te maken?

Feitelijk is dat pas echt goed te beoordelen als een pallet dynamisch wordt belast, zoals dit ook op de vrachtwagen zou gebeuren. En deze test is precies wat ESTL in haar lab in Deerlijk voor u kan uitvoeren, dit geheel volgens de EUMOS40509. De pallet wordt versneld aan een versnelling tussen 0 en 0,8g. Voldoet uw lading niet? Geen enkel probleem ons team en onze verpakkingsmachines staan klaar om uw ladingseenheid te optimaliseren.

Maak vandaag nog een afspraak bij ESTL om uw test in te plannen.